گرافیک نت؛ این دومین نمایشگاه انفرادی مهناز گنجی در ایران است. بازدید از این نمایشگاه عکس برای همگان آزاد بوده و از هر تابلو فقط سه نسخه به فروش میرسد.

مراسم گشایش: جمعه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۰ ، از ۵ عصر تا ۹ شب

تاریخ نمایشگاه: ۲۳ دی تا ۶ بهمن ۱۳۹۰

ساعات کار باغ موزه هنر ایرانی: ۱۰ بامداد تا ۸ شب

نشانی: میدان تجریش، خیابان شهید دربندی، خیابان دکتر حسابی، پلاک ۱۰ ، باغ موزه هنر ایرانی تلفن: ۲۲۶۸۶۰۶۵

درباره نمایشگاه

در تصاویر خیره کننده و برانگیخته کننده مهناز گنجی از پاریس، احساسات بال درآورده و به پرواز در می آیند. در عکس ها، فقط رنگ های خاکستری، سیاه، و سفید دیده شده و زمانی از روز را نشان میدهند که گویی نیرو های طبیعی شهر را محاصره کرده اند. این نیرو ها احساسی از تنهایی، سحر و جادو، خلا، عرفان، و حتا فروتنی را در بیننده ایجاد میکنند. در زمانی که این تصاویر گرفته شده اند، گر چه شهروندان پاریس، ممکن است هنوز در خواب ناز باشند، ساختمان ها و بنا ها، درختان، پل ها، و حتی کبوتر ها به استقبال و خوش آمد گویی اولین پرتو های سحر گاهی میروند. گذر زمان، با آب روان و آرام رود سن و ابر ها نشان داده شده اند، وانعکاس رود به زیبایی در حباب تیر های چراغ برق دیده میشوند. در این عکس ها، اما، احساس دیگری نیز در ما برانگیخته میشوند: غم. بله، غم، این احساس پیچیده و غیرقابل توصیف، که روح را می آلاید و احساسات را صیقل میدهد. با دیدن تصاویر مهناز گنجی، به معنای زندگی، گذار زمان، نیاز به زندگی، و چرایی آن فکر میکنیم. طبق تجربه هایی که داشته ام، عکسهایی که چنین هیجان های عمیقی را به وجود می آورند، بسیار نادرند. چه لذت بخش است، که میتوانیم با نگاه کردن به این تصاویر دمی با این احساسات تنها شده و لذتی بی همتا را تجربه کنیم.

دکتر آرون بن آووت، استاد جامعه شناسی دانشگاه نیویورک