خاطره ای کوچک از جلد شماره 197 ماهنامه فیلم؛ دیماه 1375 بود و هوا خیلی سرد شده بود، خاطرم نیست که برف هم آمده بود یا نه، من جلوی دکه روزنامه فروشی ایستاده بودم و جلد مجلات و نشریات نگاه می کردم، عناوین درشت، تیترها و عکسهای رنگی بازیگران تا اینکه چشمم به جلد ماهنامه فیلم شماره 197 افتاد و روی اون دقیق شد. تصویری ساده و مهربان با کلاهی خاص بر سر و یک تکه کاشی در دست ... چقدر این چهره آشنا بود ... خم شدم و مجله را برداشتم، تصویر مرحوم علی حاتمی بود که با قلم موی آیدین آغداشلو اینطور استادانه ترسیم شده بود، چقدر این تصویر زیبا پر مفهوم بود و مدتها ذهن من رو درگیر خودش کرد، شاید اون تکه کاشی، نمادی از هویت رو به فراموشی ایرانی بود که حاتمی آنها را تکه تکه جمع آوری می کرد و کنار هم می چید تا شاید دیرتر به دست فراموشی سپرده شوند... شاید هم این آخرین تکه کاشی را پیدا کرده بود ولی فرصت آن را نیافته بود که در کنار تکه های دیگر قرار دهد. آن تصویر ساده حرفهای ناگفته ای بود از علی حاتمی که با زبان تصویر با مخاطبش سخن میگفت... اون شماره مجله فیلم رو سالها نگه داشتم ولی حالا نمی دانم که کجاست! شاید همچون نگاه آرمانی علی حاتمی به هنر و فرهنگ ایرانی زیر لایه ای از گرد و غبار و در گوشه ای از انباری گم شده باشد.

امیرعلی مددی - سردبیر گرافیک نت

لازم به ذکر است بخشی از شماره 450 ماهنامه فیلم که به مناسبت 30 سالگی این نشریه منتشر شد، به انتخاب 10 طرح جلد برتر مجله طی این سی سال اختصاص یافته بود.

مطلب مرتبط در گرافیک نت