گرافیک نت؛ "مهدی فاتحی" متولد 1361، تهران، کارشناس ارشد گرافیک از دانشکده ی هنر و معماری و همچنین مدرس رشته گرافیک در دانشگاه آزاد و علمی کاربردی است. او پیش از این منتخب جشنواره های دیگری نیز بوده است. جایزه این سه سالانه به ارزش  100 هزار ین ژاپن توسط سه سالانه تویوما به وی اهدا خواهد شد. این نمایشگاه از تاریخ 20 خرداد آغاز شده و تا تاریخ 13 شهریورماه در موزه ی هنر مدرن تویوما ادامه خواهد داشت. برای اطلاع از اخبار این رویداد در دیگر رسانه ها دو لینک زیر را بازدید فرمائید:

http://www.pref.toyama.jp/branches/3042/e_page/e_ipt2012.htm

http://www.posterpage.ch/winners/toya_12/toya_12.htm

ارسال خبر: آرش تنهایی