سعید خال "مدرس رسانه" در گفتگویی تاکید کرد، صفحه‌آرایی را در حوزه دانشی به نام گرافیک و صفحه‌آرایی دانست که در روزنامه‌نگاری و به ویژه صفحه اول به عنوان نقطه ورودی که مخاطب با روزنامه ارتباط برقرار می کند، اهمیت بسیار دارد.

اوادامه داد: کسی که صفحه اول را طراحی می‌کند باید یک هنرمند و آشنا به حوزه‌های مختلفی چون فونت، جلوه هاف رنگ، عکس، لوگوی روزنامه، تیتر و... باشد. صفحه‌آرا باید با تلفیق هنر و تجربه و با نگاهی عمیق درصدد جلب رضایت مخاطب و برآورده‌سازی نیازهای او برآید.

به گفته وی صفحه‌بندی روزنامه به ویژه صفحه اول عملی کاملا علمی و حرفه‌یی است که متاسفانه در ایران متناسب با روزنامه‌هایی که به وجود آمده تخصصی رشد نکرده است. روزنامه‌نگاری کار تیمی است که باید صفحه‌بندی خوب، عکاسی مناسب و در کل عناصر حرفه‌یی در آن وجود داشته باشد.

او تصریح کرد: در کشور ما به جز تعداد معدودی روزنامه که از این قوانین استفاده می‌کنند روزنامه‌های دیگر از افراد متخصص در حوزه‌های روزنامه‌نگاری بهره نمی‌گیرند.

خال با تاکید بر اینکه در صفحه نخست روزنامه‌ها باید همه عناصر از حیث شکلی، محتوایی مناسب و در جای خود قرار بگیرند، تصریح کرد: سبک صفحه‌آرایی هر روزنامه به ویژه در صفحه اول آن با توجه به کارکرد یک رسانه و مخاطبان آن شکل می‌گیرد.

او ادامه داد: به همین دلیل نمی‌توان کاملا در این باره از روزنامه‌های غربی تبعیت و یا صرفا به شیوه سنتی عمل کرد. همچنانکه رویکرد روزنامه‌ها نسبت به چگونگی بیان مطلب نیز نحوه چینش مطالب در صفحه نخست را باعث می‌شود؛ به طور مثال یک روزنامه تحلیلی از مطالب بیش‌تری استفاده می‌کند تا یک روزنامه بصری که باید بنا به نوع کار از تعداد عکس های بیش‌تر استفاده کند.

این مدرس رسانه همچنین اظهار کرد: روزنامه‌های معتبر دنیا در صفحه‌آرایی خود اصولی را پیروی می‌کنند که البته ثابت نیست و با توجه به اتفاقات تغییر می‌کند. در کل رعایت اصل کلی برای صفحه‌آرایی با استانداردهای حرفه‌یی الزامی است که متاسفانه در ایران صورت نمی‌گیرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: صفحه‌بندی حرفه‌یی یک علم است که در ایران وجود ندارد روزنامه‌های ما در حوزه صحفه بندی از سطح اول جهان عقب افتاده‌اند. لازمه پیشرفت نحوه تلفیق هنر و تجربه توسط متخصصان امر است که از تمام عناصر صفحه اول در جای خود استفاده کند.