گرافیک نت؛ نمایشگاه پوستر ها وکارگاه طراحی پوستر آرش تنهاییدانشگاه شیراز با همکاری مجموعه ی فرهنگی و هنری وصال؛ هم زمان با هفته ی گرافیک، کارگاه آموزشی دو روزه طراحی پوستر و نمایشگاهی از پوستر های آرش تنهایی را برپا می کنند.

نمایشگاه 7 تا 11 اردیبهشت درمجموعه فرهنگی هنری وصال برپا خواهد بود .
و روزهای 11 و 12 اردیبهشت نیز کارگاه دو روزه ی طراحی پوستر و سخنرانی ای با عنوان " صد نکته غیر حسن" توسط آرش تنهایی در دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه شیراز به کوشش کانون نگاره و انجمن علمی این دانشگاه برگزار خواهد شد.
علاقه مندان برای شرکت در این کارگاه می توانند آثارخود را تا تاریخ 10اردیبهشت ماه به آدرس Kanoon.negare@gmail.com
ارسال نمایند.
پوستر از زرتشت رحیمی عزیز
Zartosht Rahimi

عنوان نمایشگاه برگرفته از غزل حافظ :
صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب نظـــــر شود