گرافیک نت؛ نشر نظر با همکاری مدرسه ی ویژه نمایشگاهی از پوسترهای منتخب سینمای ایران را در نگارخانه ویژه برگزار می کند.

گشایش نمایشگاه: جمعه 9 دی ماه از 17 – 20

این نمایشگاه در روزهای دیگر تا 16 دی ماه از ساعت 9 الی 19 برای بازدید علاقه مندان برقرار است.