گرافیک نت؛ اسامی طراحان ایرانی راه یافته به  این رویداد به شرح زیر می باشد:

محمد افشار، مرتضی فرحناک و بهنام رئیسیان

این دوسالانه  که تحت حمایت انجمن طراحان معاصر کره جنوبی (KECD) و انجمن طراحان گرافیک آمریکا ( AIGA) می باشد، در هر دوره از برگزاری خود در یکی از دانشگاه های معتبر جهان  از جمله دانشگاه هانیانگ کره جنوبی (2005)، دانشگاه  خصوصی علمی و کاربردی اردن (2007)، دانشگاه دولتی کالیفرنیا (2009)، دانشگاه صنعتی قبرس (2011) ...  برگزار شده است و در این دوره در دانشگاه  هنرهای زیبای سنت لوییز آمریکا برگزار می شود.