جدول زمان بندی شروع دوره های آموزشی
نام دوره، نام مدرس، روز تشکیل کلاس، تاریخ شروع دوره، ساعت

هویت سازی برند
، آرش سلطانعلی، پنجشنبه و جمعه 30 و 31 تیر ساعت 7-10
عکاسی تخصصی، بابک فروتنی، یکشنبه ها، 2 مرداد ساعت 19-17
Flash سهراب اسلامی، دوشنبه ها، 3 مرداد
ساعت 17-15
Corel Draw آناهیتا سحرخیز، چهارشنبه ها، 5 مرداد
ساعت 17-15
تایپوگرافی، اسدالله چهره پرداز، چهارشنبه ها، 5مرداد
ساعت 19-17
گرافیک مطبوعاتی، عبدالرضا چارئی، پنجشنبه ها، 30 تیر
ساعت 19-16
طراحی وب، بهناز تشرفی، شنبه ها، 1 مرداد
ساعت 17-15
نقاشی آبرنگ، مسعود دشتبان، شنبه ها و چهارشنبه ها، 8 مرداد،
ساعت 12-10