ژان لوک گدار کارگردان موج نوی سینمای فرانسه از همان زمانی که بعنوان منتقد در کایه دوسینما می نوشت اهل جملات قصار مرعوب کننده بود. اینکه چرا سخنانی از یک کارگردان بزرگ در نشریه ای که مربوط به گرافیک است آمده به این دلیل است که گدار توجه خاصی به گرافیک و تصویرسازی در فیلمهایش دارد و میتوان هر فریم از فیلمهای او را یک پوستر یا یک تابلوی نقاشی تصور کرد. حالا و در هر شرایطی که سالهاست دیگر فیلمهایش مرعوب کننده نیستند حرف های گدار همچنان جذاب به نظر میرسد. آنچه می خوانید گلچینی از جملات قصار گدار درباره سینماست: 

- دوست دارم که یک فیلم آغازی داشته باشد و میانه ای و پایانی اما نه لزومن به همین ترتیب. 

- سینما با گریفیث آغاز می شود و با عباس کیارستمی پایان می یابد. 

- عکاسی حقیقت است و سینما حقیقت ۲۴ بار در ثانیه. 

- آمریکاییان هیچ خاطره و گذشته ای ندارند و همیشه از خاطرات دیگران استفاده می کنند. 

- یکبار برای همیشه این مسئله را روشن کنیم: بهترین فیلمهای داستانی حالتی مستند گونه دارند و بهترین فیلمهای مستند گرایشی به تخیل و داستان. 

- دولت ها عاشق نمی شوند. (از فیلم در ستایش عشق) 

- سینما بزرگترین کلاهبرداری دنیاست. 

-  دلم برای سینمای آمریکا می سوزد چون ایده ای در آن نیست و دلم برای سینمای فرانسه می سوزد چون پولی در آن نیست. 

- بودن یا نبودن؛ این یک سوال واقعی نیست. 

- من فیلم می سازم که وقتم را بگذرانم. 

- سینما جولانگاه ثروتنمدان سفید پوست است. 

- هیچ وقت یک فیلم خوب برای نخستین بار از تلویزیون ندیدم.