گرافیک نت؛ تورج صابری وند، عضو افتخاری گرافیک نت ضمن همدردی با هوطنان زلزله زده و با موضوع قرار دادن زمین لرزه آذربایجان اقدام به طراحی پوستر زیر با پیام نیاز زلزله زدگان به "غذا، خون و آب" نموده است که امیدواریم این حرکت توسط دیگر طراحان گرافیک و اعضاء محترم گرافیک نت پیگیری و شاهد خلق آثار آنها برای اطلاع رسانی این موضوع باشیم.