چهارمین جشنواره فرهنگی « نفس » با هدف ترویج و بسط فرهنگ اهدای عضو ، نجات جان بیماران نیازمند پیوند اعضا‌و ایجاد‌ ارتباط‌ نزدیک بین هنر و فرهنگ اهدای عضو، روزپنجشنبه 6 خردادماه 1389 درمحل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد .
سهراب خیری متولد 1363 اردبیل است و پیش از این نیز موفق به دریافت جایزه جشنواره کمیک استریپ تایلند شده بود .
(
ارسال خبر از رحمان مجرد)