در این مدت،

بیش از 120 نفر در این دوره‏‌ها شرکت کردند و به جز چند نفری، همگی آن را به پایان رساندند.

بیشترشان به هزینه‌‏ی خود دوره را گذراندند و راه حرفه‌‏ای شدن را پیش گرفتند.

دیگر مسیرشان را در زندگی پیدا کرده‏‌اند، در حرفه‏‌ی تبلیغات کار می‏کنند و جایی که هستند تاثیرگذارند.

درآمدشان هم بهتر شده و  سری میان سرها دارند.

حالا می‏توانیم بگوییم کار به بار نشسته و به دست ‏آوردش ببالیم.

شما هم اگر ریزبین و کنجکاوید، اهل رقابت و چالش‌‏اید، پرشور و شلوغ، کمی هم شیطون و خلاق هستید،

و نمی‏خواهید سری میان بی‏سرها باشید، جای‌‏تان این‏جاست.

حرفه‌‏ی پرجدال و هیجان تبلیغات جای شما،

و بازارکار سرشار از فرصت آن قلمرو رشد و بالندگی شماست.

مدرسه‌ی ویژه، ششمین دوره‏ی پیوسته‌ی یک ساله‌ی

ارتباطات بازاریابی و تبلیغات را در خرداد 1393 برگزار می‏کند.

 

نشست آزاد با حضور اعضاء شورای طرح و برنامه و اساتید دوره:

شنبه 20 اردیبهشت 93 ساعت 18