با استفاده از این سامانه می توان عناوین آخرین خبرها را بصورت تیتر وار در  google reader مشاهده نمود. فقط کافیست آدرس اینترنتی هفت رنگ را در این جستجوگر add نمایید. البته این در صورتی میسر خواهد بود که شما gmail id داشته باشید.