گرافیک نت؛ چند سال پیش پوستری روی اینترنت دیدم که بسیار نظرم را جلب کرد. نیمه بالای پوستر سفید و ساده بود. در وسط سفیدی یک بشقاب، یک قاشق و یک چنگال بود. در پایین آن نوشته شده بود: اروپا. نیمه پایین صفحه سیاه بود، با یک بشقاب در وسط، ده – دوازده قاشق سمت راست، ده دوازده چنگال سمت چپ. پایین آن نوشته بود: افریقا. این اولین کاری بود که از تورج صابری وند دیدم. کاری ساده با پیامی محکم و مشخص. ویژگی‌ای که نقطه قوت اکثر کارهای تورج است.
در این فضای تکنولوژی زده و ابزار فرما، در روزگای که کمبود (وبعضا فقدان) مطلب در پیچیدگی بیان گم می‌شود، دیدن کارهای مینی‌مالیست کم گو و پرمطلب تورج بسیار لذت‌بخش است.
از قول لئوناردو داوینچی گفته‌اند که "سادگی نهایت مهارت است." و این سادگی در کارهای تورج هویداست.
آدمک‌های کتاب "از یابنده تقاضا می‌شود..." همانند نشانه‌های راهنمایی و رانندگی‌ای هستند که در وسط پیچاپیچ زندگی شلوغ روزانه، احساساتمان را در کوتاه‌ترین زمان و به ساده‌ترین فرم یادآورمان می‌شوند. همانند مجموعه آفریقا. این مجموعه کارهای تورج تصویری ساده از احساساتی است که همه می‌شناسیم، احساساتی که از فرط تکرار فراموش شده‌اند.
ای کاش در کنار نمایشگاه، می‌شد این طرح‌ها را بر روی تابلوهای فلزی چاپ کرد و در خیابان نصب کرد.


احمد کیارسـتمی، سانفرانسیسکو، نوامبر 2011