در این مراسم که پس از نمایش چند روزه آثار در محل فرهنگسرای سرو و با حضور هیئت داوران، دست اندرکاران انجمن باور و جمعی از هنرمندان برگزار شد لوگوی برگزیده که توسط سید امیر میرمهدی کمجانی طراحی شده بود ضمن تقدیر از این هنرمند رونمایی گردید.
همچنین در این مراسم از میر سجاد حمزه لو، ندا الله وردی و مهدی قوی دل بعنوان سه هنرمند برگزیده تقدیر بعمل آمد.
شایان ذکر است در این مراسم آقایان استاد ایرج میرزا علیخانی، ترانه میلادی، مهدی صادقی (سردبیر رسم)، آرش سلطانعلی(مدیریت آموزشگاه ایده) بعنوان اعضاء هیئت داوران و همچنین پویا گلستانه، سهیل معینی، رئیس هیات مدیره باور، مسئولین بانک صادرات، نجم الدین فرخ یار، الهام جودکی، میدیا کیاست بعنوان دست اندرکاران برگزاری فراخوان حضور داشتند.


عکس: سحر ضیایی


مفهوم لوگوی برگزیده:
نقطه ویرگول نشانه درنگ است. زمان درنگ نقطه ویرگول بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه است. کاربرد این نشانه چنین است: قرار گرفتن بین جمله‌هایی که از نظر دستوری مستقل ولی از نظر معنایی به هم مربوط و مکمل هم‌اند و این یعنی همان ارتباطی که باور در جامعه بدنبال آن است. "سمی کالون" نه دستور به توقف می‌دهد و نه با سرعت گذشتن از یک مطلب؛ می‌گوید کمی تأمل کن و بعد ادامه بده.
نقش نقطه ویرگول برای خوانش صحیح مطالب همچون نقش باور در زندگی افراد، برای درک صحیح مسائل پیرامونشان ضروری است.
"؛" تداعی کننده حروف نخستین کلمه باور یعنی "با " است و "،" به تنهایی تداعی حرف "b " حرف ابتدای معنای باور belief یا همان baavar است.
نقطه ویرگول کوچک است، به نظر بی‌اهمیت می‌آید، همه جا هست ولی کمتر دیده شده، کمتر از آن گفته‌ایم و حتی گاهی یادمان رفته که وجود دارد و همه این تعاریف برای باور آشنا است چرا که جامعه نیز چنین نگاهی به معلولیت دارد.
همانطور که نقطه ویرگول کاربردی جهانی دارد تلاش ما بر آن است ک روزی باور ما نیز جهانی و ماندگار شود.
ما جسارت در ابراز عقیده و خودباوری را تحسین می‌کنیم؛ پس جسارت می‌ورزیم و نقطه ویرگول را به عنوان نشانه انجمن باور برمی‌گزینیم تا معنایی دیگر به یک نشانه کوچک ببخشیم و در آینده اگر شما نیز به "نقطه ویرگول" برخوردید به یاد باور لحظه‌ای درنگ کنید...