مجله الکترونیک رنگ که چند سالی است که در عرصه مطبوعات اینترنتی گرافیک فعالیت می کند طی چند روز گذشته اقدام به تغییر لوگوی خود نموده.
طراح لوگوی جدید این مجله هنوز اعلام نشده و این تغییر جدید نیز از جانب گردانندگان این سایت هنوز اعلام رسمی نشده است.
هر چند لوگوی قبلی این مجله "اثر فرهاد فزونی" اثری به یاد ماندنی و زیبا بود، در لوگوی جدید هیچ ظرافت و هیچ گونه خلاقیتی به چشم نمی خورد و در مقایسه با طرح سابق، حرفی برای گفتن ندارد.
امیدواریم علت این تغییر از سوی دست اندرکاران این وب سایت اعلام شود و حداقل این اقدام بصورت رسمی اعلام و نام طراح لوگوی جدید مشخص شود تا شائبه اختلاف اعضای این سایت با فرهاد فزونی مرتفع گردد.

لوگوی سابق رنگ، اثر فرهاد فزونی