رضا عابدینی، آدم حسابی مملکت

گرافیک نت؛ به تازگی رسانه آدم حسابی ها، اولین رسانه مجازى معرف ایرانیان موفق، پیشرو و الهام‌بخش در اینستاگرام مجموعه ای از گفتگو را با استاد رضا عابدینی، طراح گرافیک معاصر به عنوان آدم حسابی مملکت منتشر نموده که این هفته قسمت سوم آن منتشر شد.