پریسا سازگاریان، متولد 1363/تهران، فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه هنر سمنان
جهت بازدید این گالری اینجا
 را کلیک کنید.