دوره های پاییزی مدرسه اینورس

گرافیک نت؛ مدرسه تخصصی هنرهای دیجیتال اینورس در هر فصل دوره هایی مستقل برگزار می کند. مطالب دوره هایی که در اینورس تدریس می شوند، بطور متوسط هر 6 ماه یکبار به روز می شوند. در پاییز 93 برخی از دوره ها به کلی متحول شده و مطالب جدیدتر و کاربردی تری به آنها افزوده شده است. همچنین برخی مباحث آکادمیک مانند مبانی و خلاقیت تصویری نیز به این دوره ها اضافه شده است.

Photoshop

22 جلسه 3 ساعته

 

Maya Mental Ray

25 جلسه 3 ساعته

 

After Effects

16 جلسه 3 ساعته

 

Max Vray

15 جلسه 3 ساعته

 

Illustrator

13 جلسه 3 ساعته

 

Indesign

10 جلسه 3 ساعته

 

Flash

10 جلسه 3 ساعته

 

Cinema 4D برای طراحان گرافیک و موشِن گرافیک

12 جلسه 3 ساعته

 

تدوین فیلم (نرم افزارهای Premiere Edius و اصول تدوین)

7 جلسه 3 ساعته 2 ورکشاپ 4 ساعته

 

مبانی هنرهای تجسمی و خلاقیت تصویری

12 جلسه 3 ساعته

 

طراحی آکادمیک

12 جلسه 3 ساعته

 

طراحی آزاد فیگوراتیو

12 جلسه 3 ساعته

 

دوره جامع عکاسی

14 جلسه 2.5 ساعته

 

 برای تماس با مدرسه اینورس می توانید به وب سایت مدرسه اینورس مراجعه کرده و یا با شماره 22047724-021 تماس حاصل نمایید.