گرافیک نت؛ تخصص، کسب دانش روز و تجربۀ حرفه‌ای در یک رشتۀ خاص ابزاری هستند که همواره شما را در میان امواج این بازار و در توفان رقابت‌ها همواره شناور نگاه خواهد داشت. موشن گرافیکس به عنوان شکل نوینی از طراحی، بستری مناسب برای اندوختن تخصص و تجربه‌های نو توسط طراحان، انیماتورها و تمام علاقه‌مندانی است که به دنبال کسب مهارت‌های جدید هستند. ما در این دوره با تقسیم‌بندی آموزش موشن‌گرافیکس در چهار دوره‌ی جداگانه سعی در هدایت و همراهی هنرجویان در زمینه‌های تخصصی مورد علاقه‌شان داریم. در این دوره‌ها سعی شده از مدرسینی استفاده شود که دارای تجربیات عملی در بازار کار هستند و بدین ترتیب هنرجویان علاوه بر آموختن اصول و مبانی هر دوره، با واقعیات محیط کار نیز آشنا خواهند شد. YOUR TUBE به شما کمک خواهد کرد در راهی قدم بگذارید که در آن جزو بهترین‌ها باشید.

فایل PDF برنامه کلاسهای موشن گرافیکس در مدرسه ویژه را از اینجـــا دریافت نمائید.