دوره طنز پردازی و کارتون مطبوعات، سرپرست دوره : کیارش زندی
شورای طرح و برنامه : امین مویدی، علی درخشی، هادی حیدری، نیما دهقانی، مسعود مرعشی، سوشیانس شجاعی فرد
نشست آزاد معرفی دوره : پنج شنبه 6 تیرماه 1392 ساعت 5 عصر
لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدرسه ی ویژه مراجعه کنید.
تلفن : 5-88733674 www.vijecorp.com