گرافیک نت؛ بدون شک تصویر گری و تصویر سازی یکی از مهمترین و کاربردی ترین بخش های هنرهای تجسمی است. بسیاری از تخیلاتی که به تصویر کشیده می شوند، تصاویر و الهاماتی هستند که ذهن آنها را می کاود؛ ولی این تصاویر از کجا سرچشمه می گیرند و چگونه به تصویر کشیده می شوند؟ آیا این تصاویر واقعا همان معانی که تصویرگر تصور می کند را دارند یا ممکن است بارِ دیگری را همراه داشته باشد؟ نحوه تشخیص و تمییز دادن این موضوع چگونه است؟ و اگر واقعا مفاهیم دیگری وجود دارند، چطور می توان معانی را در راستای تصویر، به خدمت گرفت؟

این موارد، گوشه ای از دغدغه هایی هستند که باعث شده تا این دوره طراحی شود.

در این دوره، مطالب زیر بررسی خواهند شد:

  1. تقطیع متن شامل: نقطه گذاری، سکانس بندی، تقطیع دراماتیک، ریتم
  2. آنالیز ارجاعات متنی شامل:  عناصر خیالی  استنادات تاریخی، ارجاعات فرا متنی 
  3. Story boarding
  4. تکنیک های طراحی شامل: thumbnail ، بلو اسکچ و کنترل پروسه روایت متصل
  5. Brain storming شامل پاسکاری،  ایجاد چرخه های ایده یابی
  6. تطابق محتوا و تکنیک « اتصال صورت و معنا

البته توضیحات بالا، بسیار کلی هستند و فقط بخشی از مطالب این دوره را شامل می شوند. جهت کسب اطلاعات کامل از این دوره، در جلسه معارفه ای که در تاریخ جمعه 1 اسفند ساعت 4 عصر با حضور مدرس دوره برگزار می شود، شرکت نمایید. جهت شرکت در این جلسه، با شماره 22047724 تماس حاصل نموده و صندلی خود را رزرو نمایید.