سر فصلهای این دوره عبارتند از:
استانداردسازی نحوه استفاده نشانه، نقشه معماری نشانه، واریاسیون‌ها، رنگبندیGray Scale ،Negative ،Positive،
Background ،Hot Stamping های مجاز
فواصل و فضای اطراف لوگو از صفحه، لی آوت پیام و نوشته در کنار لوگو، لی آوت مخصوص نمایندگی ها و شعب، مُهرها (Stamps)
• استانداردسازی رنگ‌های اصلی و فرعی سازمانی، سیستم‌های Pantone Coding ،CMYK ،RGB
• استانداردسازی شعار (Slogan) و تگ لاین (Tagline)
• استانداردسازی فونت‌های مورد استفاده
• استانداردسازی و یکپارچه‌سازی مجموعه اوراق اداری، سربرگ‌ها، اوراق فکس، کارت‌ها، فولدرها، پاکت‌ها، لیبل‌ها، یادداشت‌ها، گزارش‌ها، تگ‌ها، Applications ،Name Badges، Greetings، چارت‌ها، جداول، دیاگرام‌ها و نقشه‌ها.....
• استانداردسازی و یکپارچه‌سازی ساختار بسته‌بندی‌ها و یونیفورم Packaging
• استانداردسازی و یکپارچه

۲۹ و ۳۰ آذر ساعت ۱۰ الی ۱۷ در آموزشگاه ایده، مدرس: آرش سلطانعلی