گرافیک نت؛ در این شماره مصاحبه اختصاصی با ابراهیم حقیقی با تیتر "گرافیک را هنر نمیدانم" دیدگاهی از فرزاد ادیبی، گرافیست و استاد آیدین آغداشلو نقاش و گفتگو با استاد اسکندر پور مدرس نگارگری دانشگاه تربیت مدرس، گزارشی از جایزه بیداری اسلامی، اخبار حراج کریستی با عنوان "سال ناکامی هنرمندان ایرانی" و نفد آثار دیوید هاکنی و مطالب متنوع دیگر چاپ و عرضه شده است.
مکعب با طراحی نشانه جدید اثر ابراهیم حقیقی و با قیمت 2500 تومان عرضه گردیده است. مکعب؛ نشریه تخصصی هنر از این به بعد به صورت دو هفته نامه منتشر خواهد شد.