گرافیک نت؛ در بخشی از یادداشت داوود یاراحمدی، مدیر مسئول آرتنا چنین آمده است:
باید به این مهم توجه لازم داشته داشت که شاکله یک کارکرد مدیریت فرهنگی، تنها مقدار کمیت کار به لحاظ تعداد مصوبات و تصویرسازی آماری در دوران کاری نیست بلکه اجرایی شدن درست مصوبه می باشد، اگر چه تنها یکی باشد.
ادامه این یادداشت را www.artna.ir/fa/11549 بخوانید.