پس از مدتها تصمیم گرفتیم تا تغییراتی که از مدتها پیش طراحی و برنامه ریزی کرده بودیم را در سایت انجام دهیم. افزودن امکانات جدید و همچنین اضافه کردن بخشهای جدید تبلیغاتی (با توجه به اینکه درآمد روزنامه اینترنتی گرافیک ایران از طریق جذب آگهی تامین می گردد) از جمله این تغییرات می باشد.
همچنین افزودن بخش های ویژه کاربران و امکان ایجاد پروفایل های شخصی و دسترسی آسان تر به صفحه های ویژه هنرمندان از اهداف آتی ما در گسترش هفت رنگ می باشد.
لازم به ذکر می دانیم تا  از همه دوستان و همراهان همیشگی که با نظرات سازنده شان نقش مهمی در ایجاد انگیزه جهت گسترش و ارتقای سطح اطلاع رسانی و خدمت در ما دارند و همچنین به جهت بردباری برای تحمل این اختلال "که به امید پروردگار به زودی مرتفع خواهد گردید" از همه عزیزان تشکر می نماییم.
به امید موفقیت | دوستان شما در هفت رنگ