گرافیک نت؛ هنرمندان حوزه هنری اردبیل موفق شدند تا به دومین جشنواره کاریکاتور توریسم ترکیه 2010 راه پیدا کنند.
احمد حاج بابایی، یلدا هاشمی نژاد، فیض اله بهتری و شهرام رضایی هنرمندان راه یافته به این جشنواره هستند که از میان این هنرمندان شهرام رضایی، کاریکاتوریست اردبیلی مورد تقدیر قرار گرفت.