گرافیک نت؛ از کاغذ اخبار تا شرق، نگاهی به سیر گرافیک مطبوعاتی ایران است که فرشید پارسی کیا درباره ی آن سخن خواهد گفت و از اعلان تا پوستر عنوان سخنرانی آرش تنهایی است که به برسی اعلان های آغازین تا پوستر های امروزین گرافیک ایران خواهد پرداخت. این سخنرانی روز پنجشنبه 11 تیرماه  ساعت 18 تا 20 در مدرسه ی ایده انجام خواهد شد.
مدرسه ی ایده در خیابان کریمخان، خردمند شمالی، خیابان هجدهم، شماره ی 26 واقع می باشد و حضور در این نشست برای عموم آزاد خواهد بود.
طراح پوستر این نشست: علیرضا عسکری فر