گرافیک نت | جامعه مجازی طراحان گرافیک ایران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
شرکت مهندسی ساناتک
 

پست الکترونیک :  info[at]graphicnet[dot]ir
پست الکترونیک مدیر فنی: contact[at]graphicnet[dot]ir


گرافیک نت از قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران تبعیت می نماید.
هزینه های گرافیک نت از منابع شخصی و جذب آگهی تامین و کاملا مستقل عمل می نماید.
برداشت از مطالب با درج  منبع آزاد می باشد.

اندکی از گـرافـیک نـت بخوانید...
پروژه گرافیک نت ابتدا در قالب روزنامه اینترنتی گرافیک ایران "هفت رنگ" و در اردیبهشت سال 1388 کلید خورد و در 14 مرداد همان سال به ثمر رسید. پس از حدود یک سال فعالیت روزنامه اینترنتی گرافیک ایران و برگزاری جشن یک سالگی این وب سایت، دست اندرکاران و اعضاء اصلی آن با توجه به درخواست کاربران و پس از بررسی و مطالعه نیازهای روز طراحان گرافیک و دیگر هنرمندان و گردش بسوی کاربر محوری بر آن شدند تا ارائه نسخه جدیدی از این سایت را با امکانات جدید در دستور کار خود قرار دهند و نتیجه آن رونمایی از جامعه مجازی طراحان گرافیک ایران "گرافیک نت" در آذرماه 1389 بود.
گرافیک نت جامعه ای است مجازی برای طراحان گرافیک ایرانی که توسط اعضایش به روز می شود. شما با پر کردن یک فرم چند گزینه ای می توانید به راحتی به عضویت گرافیک نت درآمده و پس از آن با تکمیل اطلاعات شخصی و تحصیلی خود امکان ایجاد گالری و درج آگهی و امکانات دیگر از جمله دریافت خبرهای مهم روی پست الکترونیک شخصی خود را خواهید یافت.
گرافیک نت محیطی برای تبادل ایده ها و ارزیابی آثار شما توسط کاربران و اعضاء دیگر سایت می باشد که در قالب نظرهای ارسالی روی گالری های شخصی "که برای اعضاء توسط پست الکترونیک قابل دریافت است" میسر می شود.
گرافیک نت دارای بخشی خبری است که به روز ترین خبرهای مربوط به گرافیک، نمایشگاهها، فراخوانها و ... را منعکس می نماید.
گرافیک نت دارای خبرنگاران افتخاری از سراسر ایران می باشد که با ارسال خبر  به بخش خبری همیشه این پایگاه اینترنتی را به روز می نمایند و هیچ محدودیتی برای ارسال خبر وجود ندارد. "البته خبرها پس از بررسی  توسط سردبیر روی سایت قرار خواهند گرفت"
گرافیک نت فقط یک وب سایت نیست، جامعه ای است که همه طراحان گرافیک و هنرمندان این سرزمین در آن جای دارند.