سید مسعود شجاعی طباطبایی با اشاره به‌ نشست روز گذشته ـ 26 مرداد ماه ـ خود با جمعی از کاریکاتوریست‌ها تحریم‌کننده و افرادی که تمایل به برگزاری این رویداد در تاریخ خود دارند، عنوان کرد: در این نشست برخی پیشنهاد تأخیر در برگزاری دوسالانه را دادند و یک نفر هم تأکید بر عدم برگزاری آن داشت، اما نهایتا به این نتیجه رسیدیم که دوسالانه کاریکاتور یک اتفاق کاملا هنری است و ارتباطی با مسایل سیاسی ندارد به همین دلیل در تاریخ مقرر خود برگزار می‌شود.

او ادامه داد: درحال حاضر بیش از چندصد کاریکاتوریست در کشور فعالیت دارند که در این میان حدود 157 کاریکاتوریست پیشنهاد تحریم دوسالانه را داده‌اند، درحالی که این رویداد جهانی یک فضا برای بسترسازی هنر کاریکاتور و معرفی جوانان مستعد در این عرصه است و اگر ما امسال نهمین دوره این دوسالانه را تحریم کنیم، قطعا در سال‌های آینده نیز شاهد برگزاری چنین جریانی نخواهیم بود، پس چه بهتر که این امکان را از کاریکاتوریست‌های خود نگیریم.

شجاعی طباطبایی تصریح کرد: قطعا کاریکاتور بهترین فضا برای هنرمندان در جهت بیان کردن اعتراضاتشان است و از این جهت کاریکاتوریست‌ها می‌توانند از این فضا برای بیان حرف‌های خود استفاده کنند و قطعا هر کاری که توهین عمومی تلقی نشود و خط قرمزها را رعایت کند، مورد پذیرش ما در این دوسالانه است.در عین حال فراموش نکنید که این دوسالانه اتفاقی است که خود کاریکاتوریست‌ها پیگیر آن بوده‌اند و آن را شکل داده‌اند.

به گزارش ایسنا، در انتهای این نشست هنرمندان امضا کننده کماکان بر تصمیم خود بر عدم حضور در دوسالانه اصرار داشتند ولی مقرر شد با توجه به نظرات جمع، دوسالانه در موعد مقرر آذر ماه سال جاری برگزار شده و هر هنرمندی مایل به شرکت در دوسالانه بود به ارائه اثر بپردازد.

در این نشست مشترک هنرمنرانی همچون محمدرفیع ضیایی، محسن نوری‌نجفی، زرگمهر حسین‌پور، علی درخشی، محمدرضا دوست‌محمدی، حسین نیرومند ، جمال رحمتی و جواد علیزاده حضور داشتند و از میان مدعوین احمد عربانی (امضا کننده بیانیه) و داود شهیدی (از کسانی که بیانیه را امضا نکرده‌اند) در جلسه حضور پیدا نکردند.