این نمایشگاه به انتخاب محمد اردلانی و با هدف بررسی نشانه های عاشورایی در آثار طراحان گرافیک معاصر ایران برگزار می شود و در بر دارنده ی 70 اثر از طراحان گرافیک شاخصی چون استاد ابراهیم حقیقی، مصطفی اسدالهی، مسعود سپهر، رضا عابدینی، مسعود نجابتی، علی وزیریان، سید حسن موسی زاده، مهدی سعیدی، آرش تنهایی، مجید کاشانی، اونیش امین الهی و بسیاری دیگر از طراحان نام آشنای گرافیک معاصر ایران است.
نمایشگاه "خَلـوَتِ پوسـتر" ساعت 3 بعد از ظهر 16 آذر ماه با سخنرانی استاد احمدرضا میرمقتدایی و محمد اردلانی در محل این موزه افتتاح خواهد شد و تا 10 دی ماه ادامه خواهد داشت.
همچنین همزمان با این نمایشگاه کارگاه دو روزه طراحی پوستر با حضور محمد اردلانی 17 و 18 آذر برگزار خواهد شد.