انتخابات هیأت مدیره انجمن طراحان پوستر تئاتر 4 مهر1389 با حضور جمعی ازطراحان پوستر تئاتر در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار شد.
در این انتخابات امیر اسمی بامجموع 26 رای، ابراهیم حقیقی با 22 رای ، فرزاد ادیبی با 21 رای، آرش تنهایی با 21 رای و کیانوش غریب پوربا 9 رای به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انجمن طراحان پوستر تئاتر مشخص شدند و مجید کاشانی با مجموع 9 رأی و صالح تسبیحی با 7 رأی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند .
همچنین ، اشکان (حسین) قازانچایی نیز با 15 رای به عنوان بازرس اصلی و یزدان سعدی با 12 رای به عنوان بازرس علی البدل مشخص شدند .
انجمن طراحان پوستر تئاتر به عنوان یکی از انجمن های خانه تئاتر توسط جمعی از طراحان پوستر تئاتر تشکیل شده است و برای فعالیت صتفی در این حوزه نیازمند حضور و همکاری تمام طراحان پوستر تئاتر است.