امسال در دوسالانه پوستر بولیوی نمایشگاهی جنبی با عنوان "76 طراح برای 76 سال" برای تجلیل از فعالیت های هنری "فوکودا" طراح بزرگ ژاپنی برگزرا گردیده. در این نمایشگاه که بصورت مجازی نیز قابل بازدید است پوسترهایی از مهدی سعیدی و مسعود نجفی امیر کیاسر نیز به نماش گذاشته شده است.
قابل ذکر است در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان بزرگ چون میلتون گلیزر، آلن لوکرنس، میشل باتوری و همچنین آرماندو میلانی به نمایش گذاشته شده است.
جهت بازید مجازی از این نمایشگاه www.76designersforfukuda.com/fukuda/default.html را کلیک کنید.
 

اثر مهدی سعیدی