گرافیک نت؛ کارگاه آموزشی برنامه ریزی و خلق ‏کمپین تبلیغاتی برای طراحان گرافیک در 10 جلسه 3 ساعته‏ درترم زمستان مدرسه ویژه روز سه شنبه هر هفته ساعت 18:30 الی 15:30 تشکیل می‏شود.

نشست آزاد این کارگاه با حضور مدرسان آن (امراله فرهادی و شهرام سیف هاشمی) روز سه شنبه 6 دی ماه ساعت 19 الی 20 برگزار خواهد شد.