گرافیک نت؛ مجموعه نشست های تخصصی به مناسبت شصت سالگی هنرستان هنرهای زیبای تهران با عنوان "حرفی برای گفتن" از روز سه شنبه 3 اردیبهشت در موزه هنرهای معاصر به شرح زیر برگزار خواهد شد:

خلاقیت در گرافیک

سه شنبه، 3 اردیبهشت، ساعت 17

با حضور: کیانوش غریب پور ، پریسا تشکری ، مجید کاشانی ، ایمان ملاجعفری

مجسمه سازی معاصر ایران

سه شنبه، 10 اردیبهشت، ساعت 16

با حضور: ناهید سالیانی ، ایرج محمدی ، حمید شانس ، جعفر نجیبی

نقاشی معاصر ایران

سه شنبه، 17 اردیبهشت، ساعت 16

با حضور: محمد ابراهیم جعفری ، محمد حسین حلیمی ، مهدی حسینی ، نادر فاطمی

هنر دیجیتال

یک شنبه، 22 اردیبهشت، ساعت 16

با حضور: پژمان فخاریان ، بابک فروتنی ، سعید زارع