گرافیک نت؛ همه ساله درختان زیادی توسط ما انسان ها قطع می شود و در این میان، انسان هایی هستند که به احترام و ارزانی های رایگان طبیعت، 15 اسفند ماه را زمانی می دانند که در قبال این همه خسارت نهالی کوچک می کارند تا جایگزین درختان قطع شده گردد.
دبیرخانه هنر در روستا از تمامی هنرمندان عرصه تجسمی دعوت می نماید همگام با این انسان ها و در حمایت از درخت و طبیعت از تاریخ 15 اسفند تا آغاز سال نو درخت نوروز امسال را به تصویر در بیاورند.

برگزار کننده:
دبیرخانه هنر در روستا

اهداف:
تبادل اندیشه های هنری میان هنرمندان رشته های مختلف
ارتقای سطح سلیقه مخاطبان
جلب توجه بیشتر نسبت به اهمیت محیط زیست

بخش‌ها:
1- پوستر
2- نقاشی
3- تصویرسازی
4- عکس

گاه شمار جشنواره:
آخرین مهلت ارسال آثار: 15/1/1391
انتخاب آثار: 20/1/1391
آغاز نمایشگاه: 20/3/1391
پایان نمایشگاه: 15/4/1391

هیات انتخاب آثار:
جلال الدین مشمولی، مهدی مهدیان، حسین سعلبی فرد

شرایط شرکت کنندگان:
1- شرکت برای تمامی هنرمندان آزاد می باشد.
2- هر هنرمند می‌تواند حداکثر یک اثر ارسال کند.
3- این فراخوان کاملا فرهنگی- هنری بوده و هیچگونه جایزه و مقامی ندارد.
4- موضوع روزدرختکاری و عید باستانی نوروز باید محور اصلی آثار ارسالی باشد.
5- زمان خلق آثار ارسالی باید بعد از فروردین ماه 1380 باشد.
6- فایل آثار باید با فرمت TIFیا JPG و با کیفیت 300DPI در اندازه A4 به info@hajmesabz.com ارسال شود.
7- آثاری که پس از مهلت مقرر دریافت گردد، به هیات انتخاب آثار معرفی نخواهند شد.
8- برگزار کننده مجاز است آثار منتخب را در امور نمایشگاهی، انتشاراتی و تبلیغاتی خود استفاده نماید.
9- کاتالوگ نمایشگاه به همراه گواهی شرکت به صاحبان آثار منتخب، اهدا خواهد شد.
10- ارسال اثر به منزله قبول مقررات است و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده به عهده دبیرخانه جشنواره است.

نشانی:
قائمشهر. خیابان ساری، روستای کوتنا، دبیرخانه هنر در روستا، کدپستی 44464 – 47681
شماره تماس : 09353843983
پست الکترونیک: info@hajmesabz.com
آدرس اینترنتی: www.hajmesabz.com