گرافیک نت؛ در اولین دوره جشنواره عکس آسمان 1094 اثر از 198 عکاس به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. طبق آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه جشنواره عکس آسمان، از این تعداد شرکت کننده 76 نفر در بخش دانشجویی و 122 نفر در بخش آزاد، حضور داشتند. همچنین از 1094 عکس ارسالی 57 درصد هنری و 43 درصد نجومی بودند. بر اساس آمار به دست آمده 43 درصد آثار در بخش دانشجویی و 57 درصد دیگر در بخش آزاد هستند. همچنین 42 درصد شرکت کنندگان از تهران و بقیه از دیگر شهرها در جشنواره شرکت کرده‌اند.
لازم به ذکر است پس از داوری آثار دریافتی 62 اثر هنری (41 عکس آزاد و 21 عکس دانشجویی) و 33 اثر نجومی (17 عکس آزاد و 16عکس دانشجویی) به عنوان آثار برگزیده برای حضور در نمایشگاه انتخاب شد.
گفتنی است نمایشگاه جشنواره عکس آسمان در تاریخ 10تا 15 اردیبهشت ماه 1390 در محل گالری پردیس سینمایی ملت، برگزار خواهد شد.