گرافیک نت؛ مدرسه تخصصی هنرهای دیجیتال اینورس در هر فصل دوره های مستقل (نرم افزار و غیر نرم افزار) برگزار می کند. مطالب دوره هایی که در اینورس تدریس می شوند، بطور متوسط هر 6 ماه یکبار به روز می شوند. تابستان امسال نیز این دوره ها با محتوایی کاملا به روز و با عناوین و تمرین های کاملا کاربردی، شروع خواهند شد.

Photoshop

18 جلسه 3 ساعته

 

Maya Mental Ray

25 جلسه 3 ساعته

 

After Effects

16 جلسه 3 ساعته

 

Max Vray

24 جلسه 3 ساعته

 

Illustrator

10 جلسه 3 ساعته

 

Indesign

10 جلسه 3 ساعته

 

Flash

10 جلسه 3 ساعته

 

Cinema 4D برای طراحان گرافیک و موشِن گرافیک

12 جلسه 3 ساعته

 

تدوین فیلم (نرم افزارهای Premiere Edius و اصول تدوین)

2 جلسه 4 ساعته 7 جلسه 3 ساعته

 

عکاسی پایه

14 جلسه 2.5 ساعته

 

اطلاعات کامل تر را می توانید از اینجا ببینید :

http://www.inverseschool.com/pdfs/INVERSE_School_Summer_93.pdf

 

برخی از نمونه کارهای دانشجویان مدرسه اینورس را از اینجا ببینید:

 http://www.inverseschool.com/artworks/personal

برای تماس با مدرسه اینورس می توانید به www.inverseschool.com مراجعه کرده و یا با شماره 22047724-021 تماس حاصل نمایید.