گرافیک نت ؛ مطالب دوره هایی که در مدرسه اینورس تدریس می شوند، بطور متوسط هر 6 ماه یکبار به روز می شوند. برخی دوره ها در پاییز و زمستان 93 به کلی متحول شده و مطالب جدیدتر و کاربردی تری به آنها افزوده شده است. کلیه ثبت نام ها از تاریخ 9 اسفند تا تاریخ 24 اسفند دارای شرایط و تخفیفات ویژه هستند.

جزئیات بیشتر در این رابطه را از اینجا ببینید.

فایلPDF  این دوره ها را از اینجا دریافت کنید.