این روزها تب سیاست فراگیر شده و هر کسی خود را محق می داند که با هر وسیله و ابزاری که در دست دارد "به دور از اینکه متوجه تبعات عملش باشد" اعتراض خود را به نمایش بگذارد. البته نقش رسانه ها در این مقوله بی تاثیر نیست و متاسفانه این تب فراگیر مدتی است که در میان هم صنفان ما نفوذ کرده و عده ای با دامن زدن به بازار شایعات و تعیین خط مشی برای معترضین از این ناآرامی ها به نفع خود سو استفاده تبلیغاتی می کنند. 
قبل از انتشار فراخوان دهمین دوسالانه پوستر تهران زمزمه هایی مبنی بر تحریم دوسالانه توسط هنرمندان حوزه گرافیک و حامی جنبش سبز به گوش می رسید که با انتشار فراخوان آن و اعلام انصراف تنی چند از هنرمندان از شورای داوری و هیات انتخاب آثار، این شایعه قوت گرفت. البته خبرسازی و اعلام حمایت وب سایت ها و رسانه های حامی جنبش سبز در این جریان بی تاثیر نبوده و آنها با تحریک هنرمندان و ایجاد فضای بحث و گفت گو میان موافقان و مخالفان سعی در جنجال سازی و شعله ورتر کردن آتش افروخته شده داشتند که کماکان نیز ادامه دارد. یکی از این رسانه ها وبسایت (...) می باشد که با انتشار اخبار جانبدارانه نسبت به تحریک هنرمندان و بازداشتن آنها از شرکت در این دوسالانه نقش بسزایی دارد. این پایگاه اینترنتی با ایجاد فضای گفتگو و نمایش گزینشی نظرات کاربران نسبت به تحریک هنرمندان اقدام و خود را نیز از حامیان این جنبش جلوه می دهد. به هر حال وجود چنین رسانه هایی در این فضای متشنج شده نقشی مخرب داشته که به صلاح جامعه هنری و خصوصا گرافیک ایران نیست و این با هوشیاری هنرمندان و مسئولان مرتفع خواهد شد.