این نمایشگاه که روز جمعه 3 دی، ساعت 16 گشایش یافت، با استقبال علاقمندان همراه بود و تا نهم دیماه ادامه خواهد داشت. علاقمندان می توانند جهت بازدید، همه روزه از ساعت 10 الی 19 به محل این نگارخانه واقع در خیابان خردمند شمالی - خیابان هجدهم - شماره 26 - زنگ 1 مراجعه نمایند.