دوره های تخصصی

این دوره ها بر پایه دانش روز دنیا طراحی شده اند که شامل مباحث آکادمیک و ترکیبی از آموزه های کلاسیک و دیجیتال می باشند که بسته به ماهیت و هدف اصلی دوره، نسبت و میزان دو بخش آکادمیک و دیجیتال در هر یک از آنها متفاوت است. برای ورود به این دوره ها  متقاضیان می بایست در جلسات مصاحبه فردی شرکت کنند، و در صورت پذیرفته شدن در این مصاحبه می توانند در دوره ثبت نام نمایند. در پایان هر دوره نمونه کارهای دانشجویان برتر می تواند در قالب ارائه به شرکت های مرتبط و یا حتی به صورت برگزاری نمایشگاه تخصصی معرفی شود.

 دوره های مستقل

دسته ی دیگر ، دوره های مستقل هستند که به صورت فصلی برگزار شده و خود به 2 بخش "نرم افزار" و "آکادمیک" تقسیم می شوند. این دوره های مستقل دارای تنوع بسیار زیادی از لحاظ موضوع و محتوا می باشند.. دوره های طراحی با گرایش های مختلف، دوره های عکاسی و نرم افزارهای گوناگون همگی مثال هایی از این دسته دوره ها هستند. مطالب دوره های نرم افزاری مستقل، هر 6 ماه یکبار، به روز می شوند. هر چند آموزه های دوره های نرم افزاری نیز، تنها به خودِ نرم افزار ختم نشده و مباحث آکادمیک ، تئوری و تجربی بسیاری در این کلاسها بیان می شود.

 تاسیس واحد مدیریت کیفیت در مدرسه اینورس

علیرغم سیستم کنترل کیفی که پیش از این در مدرسه اینورس وجود داشت، در طی چند روز گذشته بخش مدیریت کیفیت آموزشی در اینورس شروع به فعالیت کرده است. از اینرو مدرسه اینورس، با ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین در مطالب درسی و روند آموزشی، از این پس دوره هایی با کیفیت آموزشی متمایز نسبت به قبل ارائه می دهد و موضوعات کاملا جدیدی را به کلاسها می افزاید. این نوآوری ها و تغییرات که به واسطه حضور مدیریت کیفی دوره ها ایجاد می شوند، زمینه آشنایی بیشتر در زمینه هنرهای دیجیتال را برای دانش جویان عزیز فراهم می آورد. هر یک از این دوره ها بطور جداگانه در روزهای آتی معرفی خواهند شد.

ضمنا به اطلاع می رساند ثبت نام دوره های پاییز و پیش ثبت نام دوره های زمستان مدرسه اینورس از تاریخ شنبه 15 شهریور شروع می شود. این ثبت نام زود هنگام در مورد اکثر دوره های مدرسه اینورس، تخفیفاتی را همراه خود خواهد داشت.