طی اعتراضات و تحریم ها و بازتاب ماجرا در سطح بین الملل ، دکتر محمد خزایی دبیر دهمین دوسالانه بین المللی پوستر تهران بیانیه ای منتشر کرد. بدیهی است این اولین واکنش رسمی از جانب برگزار کنندگان دوسالانه نسبت به تحریم دوسالانه از جانب برخی از هنرمندان می باشد.

متن این بیانیه به این شرح می باشد:

... من در اینجا اعلام می کنم که دهمین دوسالانه بین المللی پوستر تهران با وجود تمام وقایع اخیر در تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد. این دوسالانه که نمایشی از ذوق فرهنگی، هنری و فنی هنرمندان سرتاسر جهان بویژه هنرمندان خلاق و جوان ایرانی است در موزه هنرهای معاصر و خانه هنرمندان تهران برگزار می شود.

به هر حال این نکته قابل ذکر است که هماهنگی و ایجاد آمادگی، برنامه ریزی و بودجه این دوسالانه تماما توسط مرکز هنرهای تصویری ایران تدارک می شود.

اجرای دوسالانه گرافیک از اولین دوره تا هفتمین دوره بدست موزه هنرهای معاصر صورت پذیرفته است، بعلاوه سه دوسالانه دیگر بین المللی و ملی پوستر تهران تحت قرارداد انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برگزار شد  با این وجود و با در نظر گرفتن عملکردهای ضعیف در گذشته، مرکز هنرهای تصویری ایران تصمیم گرفته است تا دوسالانه های ملی و بین المللی را هر ساله و بطور مستقل برگزار نماید که این بدان معناست که در سال 2009 دهمین دوسالانه پوستر تهران برگزار می شود و در سال 2010 نمایشگاه بین المللی و دو سال بعد از آن دوسالانه بین المللی برگزار خواهد شد. بنابراین برنامه برگزاری نمایشگاههای ذکر شده به ترتیبی که ذکر شده خواهد بود و شروع آن از سال 2009 محسوب می شود.

این دوسالانه طبق قراردادی که با سازمان توسعه هنرهای تصویری ایران امضا شده است تحت ریاست "قباد شیوا" برگزار می شود. با این حال نکته ای که قابل ذکر است این است که هیچ سازمان دولتی در این دوسالانه دخالتی نداشته مگر اینکه آنها قوانین جمهوری اسلامی را نقض کنند.

در پایان باید عرض کنم که من منتظر ارسال پوسترهای شما در این دوسالانه هستم و در صورت داشتن هر گونه پرسشی آماده پاسخگویی به شما هستم.

دکتر محمد خزایی / دبیر دهمین دوسالانه بین المللی پوستر تهران

Mohamad.khazaei@gmail.com