گرافیک نت؛ این سخنرانی با عنوان "نگاهی به پوستر های تئاتر در ایران" در روز 3 شنبه ساعت 17 و کارگاه دو روزه ی طراحی پوستر در روزهای 8 و 9 آبان از دیگر برنامه های این طراح در شهر رشت خواهد بود .
خانه ی فرهنگ و هنر عماد در رشت میدان شهرداری ابتدای خیابان سعدی واقع است