گرافیک نت؛ اسامی برگزیدگان ایرانی جشنواره تایپوگرافی هندوستان به شرح زیر می باشد:

1- محمد افشار
2- الهام آل کثیر
3- مازیار زند
4- مریم منیری فر
5- علی معصوم بیگی
6- آرش محمدی