آرش سلطانعلی مدرس این کارگاه ضمن معرفی و ارزیابی هویت بصری برند نمونه هایی متعددی از برند های معتبر دنیا به موضوعات زیر پرداخت:
طرح جامع بصری بیان تصویری شخصیت، اعتبار و شیوه کار یک سازمان است. هویت بصری کار و کسب یک سازمان و بیانگر ارزش‌ها و نمایش حرفه‌ای بودن سازمان و تعهد آن به بالاترین استانداردهای بین‌المللی است.
هویت جامع بصری تصویری متحد و یکدست از سازمان ایجاد می‌نماید. از نشانه و اوراق اداری گرفته تا تابلوها، از بدنه ماشین‌های توزیع کالا تا سبک و سیاق تبلیغات همه جا آگاهی نسبت به سازمان را افزایش می‌دهد و در نهایت کار و کسب را رونق می‌بخشد. هویت بصری جامع ابزاری نیرومند است که با سرمایه‌گذاری روی آن، نام تجاری سازمان یا محصول آن قدرت و اعتبار و ارزش افزوده پیدا می‌کند. اگر درست طراحی و اجرا شود، یادآوری مستمر و ثابتی است از چهره سازمانی که در همه جا قابل رؤیت است و همه سهامداران و مشتریان با دیدن آن خرسندانه به حرکت می آیند.