مجتبی موسوی، مدیر آثار حجمی سازمان زیباسازی شهر تهران در حاشیه برگزاری نمایشگاه "شهر، هنر دینی ، فرهنگ دینی" اظهار داشت: آثار هنرمندان ، ‌در این بانک نگهداری و در مناسبت‌های مختلف در بیلبوردهای تبلیغاتی شهر تهران مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود: آثار گرافیکی به دلیل سرعت در خلق اثر ، از تعداد بیشتری در مقایسه با آثار حجمی و نقاشی‌های دیواری برخوردار است و به همین جهت از این نوع آثار در مناسبت‌های مختلف در سطح شهر استفاده می‌شود.
مدیر اداره آثار حجمی سازمان زیبا سازی در خصوص نمایشگاه "شهر، هنردینی، فرهنگ دینی" که هم ‌ا‌کنون در نگارخانه سازمان زیباسازی شهرداری برپاست گفت: این نمایشگاه با محوریت هنر دینی برپا شده و برگزیده‌ای از مجموعه آثار هنری با مضامین دینی است که در مقاطعی در شهر تهران به کار رفته است یا وجود دارد.
وی ادامه داد: نقاشی‌های دیواری، مجسمه و آثار حجمی و گرافیک شهری ، مجموعه آثار این نمایشگاه را شامل می‌شود.
موسوی با اشاره به اینکه این نمایشگاه، تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد افزود: ‌این اولین تجربه برگزاری نمایشگاه با محوریت دینی است و در نظر داریم در آینده نیز این نمایشگاه را برگزار کنیم