گزارش تصویری این بازدید را که توسط خبرگزاری مهر روایت شده مشاهده می نمائید.