"یک سال پیش دور هم جمع شدیم و تصمیمی گرفتیم ،تصمیمی گرفتیم تا توان داریم پوینده باشیم ! پویندگی برای جستجوی یافتنی ها، برای یافتن معنای زندگی ،یک سال از آن روز گذشت...و ما یافتم که جوینده همان یابنده ست. "
خبرنگار آرت نا که از ابتدای مراسم جشن یک سالگی هفت رنگ در محل برگزاری حضور داشت، این متن را که  بخشی از متن درج شده در روی بروشورهای اطلاع رسانی جشن یک سالگی هفت رنگ بود را برای عنوان گزارش تصویری خود انتخاب کرده است.
دست اندرکاران روزنامه اینترنتی گرافیک ایران "هفت رنگ" از همه دوستان و همکاران خود در آژانس خبری " آرت نا" جهت پوشش خبری این مراسم کمال تشکر را دارند.
جهت مشاهده این خبر در سایت آرت نا www.artna.ir/fa/2693 را ببینید.