از ایده بزرگ و حتی الامکان ویژه و بکر، برای سالهای متمادی در تبلیغ استفاده می کنند. ایده بزرگ باید در مخاطب به شیوه ای جالب، امتیاز یا هویتی خاص را برای محصول یا خدماتی که ارائه می شود ایجاد کند. برای مثال شرکت هواپیمایی امریکن اکسپرس از سال 1975 از بیننده آگهی های خود می پرسد (آیا مرا می شناسی) این شعار ایده بزرگ تبلیغ این موسسه است یا سیگار مارلبرو حدود سی سال است که تصویر یک کا بوی در حالتهای مختلف در تبلیغات خود استفاده می کندکه مردی خشن و نیرومند جلوه می نماید این نماد یا ایده بزرگ به ما القا می کند که سیگار مارلبرو برازنده فردی است محکم و دارای اعتماد به نفس یا اینکه تنهابا سیگار مارلبرو می توانید نیرومند و مردانه باشید.
دیوید اگیلوی از پیشروان صنعت تبلیغات در مورد ایده بزرگ چنین می گوید: اگر از خود این 5 سئوال را بپرسید، به شما در تشخیص یک ایده بزرگ کمک خواهد کرد:
1- آیا وقتی برای اولین بار آن را می بینم، مرا تکان می دهدیا نه؟
2- آیا آرزو می کنم ای کاش این ایده بزرگ ابتدا به ذهن من می آمد؟
3- آیا منحصر به فرد است؟
4- آیا با استراتژی بی نقص بودن متناسب است؟
5- آیا می تواند برای 30 سال مورد استفاده قرار بگیرد
دستیابی به ایده بزرگ گاهی با مشاوره و تفکر و گاهی اتفاقی و براثر اتفاق و تصادف حاصل می شود
البته در انتخاب آن هم نباید عجله داشت چون اشتباه در مورد آن موجب لطمه دیدن موسسه و حداقل بی تاثیر بودن ایده خواهد بود
در ایران هم شعار همراه اول؛ هیچکس تنها نیست و خرس (عمو یادگار نمیری تو غار) ایران رادیاتور نمونه بارز ایده بزرگ است
 
حسین شیخ زادگان، عضو برتر گرافیک نت